หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 


ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 23 เมษายน 2564

รายงานฉบับสมบรูณ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบฟอร์มรายงานผล ,ขอยกเลิกจัดกิจกรรม ,เอกสารหลักฐานประกอบ 
       แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่21 
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่21-3ได้ที่นี่ drive.google.com/file/d/16rDFtTBUV5yFuif3i9xuYdst7e9Pw_Tg/view
แจ้งโรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ (แบบ On-site) 
       ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมทุกท่าน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13  สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  โรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ (แบบ On-site) ให้นักเรียนทุกคน (กลุ่ม ก และ กลุ่ม ข) มาเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

กิจกรรม