.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������� 
���������������������������������������
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ  พฤษภาคม 2560)


รหัสโรงเรียน 62012002
เดิม
: สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ (เดิม)

เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญ ม.1 -3  เมื่อปี พ.ศ. 2499

ชื่อ โรงเรียนเมืองกำแพงเพชร

ปัจจุบัน : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

จัดการสอน : ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ประกาศจัดตั้ง : เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2518 ชื่อโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

พื้นที่ : 14 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา

ที่ตั้ง : เลขที่ 99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนเมืองกำแพงเพชร (เดิม)

บุคลาก: ครูอาจารย์  82  คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  19  คน
               การศึกษา
                   ปริญญาเอก    1  คน
                   ปริญญาโท   31  คน
                   ปริญญาตรี   48  คน
               ครูชาย  27  คน  ครูหญิง  53  คน

จำนวนห้องเรียน  36  ห้อง  ม.ต้น 6,6,6   ม.ปลาย 6,6,6

จำนวนนักเรียน    1,501  คน

อักษรย่อ : ว.ว.

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน ขาว

ปรัชญาโรงเรียน : นัตฺถิ  ปัญญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

คำขวัญของโรงเรียน : ประพฤติดี    มีความรู้    สู่ความเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดร.สุทธิพงษ์  ธรรมสอน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธวชิรมงคล

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ : อนุสาวรีย์พระยาวชิรปราการ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน : รูปพระยาวชิรปราการอยู่ในเสมา

ต้นไม้ ดอกไม้ ประจำโรงเรียน : “ต้นตะแบก - ดอกตะแบก

ที่ตั้งศูนย์วิชาการ :
     1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจังหวัดกำแพงเพชร
     2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเลขโทรศัพท์ : 055-799035

โทรสาร : 055-799842

เว็บไซต์           : www.wachira.ac.th
Facebook1         https://www.facebook.com/wachiraprakarn/
Facebook2         : https://www.facebook.com/ICTwachira/
แผนที่โรงเรียน https://goo.gl/maps/vG4A0

 
 
 
 
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th