.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
ทำเนียบผู้บริหาร


นายวันเชิด มุสิกะปาน
ครูใหญ่ (โรงเรียนเมือง 17 เมษายน 2499-2510)


นายทองหยิบ บ่อน้อย
ครูใหญ่ (โรงเรียนเมือง พ.ศ.2511-2518)


นายทองหยิบ บ่อน้อย
อาจารย์ใหญ่ (พ.ศ.2518-2528 โรงเรียนเมือง เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม")


นายวราห์ มุสิกะปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน (1 มิ.ย.2528 - 30 ก.ย.2535)


นางสุมนา พุ่มประพาฬ
ผู้อำนวยการโรงเรียน (19 มี.ค.2539-17 ส.ค.2540)


นายสมเกียรติ บุญรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียน (18 ส.ค.2540 - 30 พ.ย.2544)


นายอนันต์ น่วมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน (25 ม.ค.2544 - 30 พ.ย.2547)


นายยงยุทธ อินทร์สำเภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน (1 มิ.ย.2548 - 30 ก.ย.2554)


นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ( 9 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน)
 
 
 
 
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 ตุลาคม 2565
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th