.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������ 
������������������������������������������������
 


นายลิขิต ศิลาเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางอัปสร ลาภอินทรีย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางนิชรา พรมประไพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางดาราพร ชินาวลี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางนวพรรษ ฟักนาค
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายธนวัฒน์ ฉัตรเงิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนเปลี่ยน
ครูผู้ช่วย


นางภักดี สุวรรณโคตร
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th