.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������
 


นางสาวมุทิตา สิงห์โต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวปนัดดา ด้วงนาค
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวทิพย์รัตน์ ผลบุญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางศรัณยา พงศ์ภัสสร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสุจิตรา ตะติยะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวมุทิตา สิงห์โต
ครู คศ.1


นายเอกชัย ตานะกุล
ครูผู้ช่วย


นางสาวปาริชาติ ปั้นบุญ
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th