.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 


นางปารีณา แสงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวนัสนันท์ เกิดพันธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชรี กัลปพฤกษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอรชร แจ้งเอี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวเพชรรัตน์ กองช้าง
ครู คศ.1


นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์
ครู คศ.1


ว่าที่ร.ต.โปษัณ หนองหลวง
ครู คศ.1


นายชยกริช น่วมไทย
ครู คศ.1


นายปรีชา วงศ์ธีรภาพ
ครู คศ.1


นางปรียานุช เรืองสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 กันยานยน 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.95.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 385,769
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th