.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������
 


นางปารีณา แสงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวนัสนันท์ เกิดพันธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชรี กัลปพฤกษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอรชร แจ้งเอี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวเพชรรัตน์ กองช้าง
ครู คศ.1


นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์
ครู คศ.1


ว่าที่ร.ต.โปษัณ หนองหลวง
ครู คศ.1


นายชยกริช น่วมไทย
ครู คศ.1


นายปรีชา วงศ์ธีรภาพ
ครู คศ.1


นางปรียานุช เรืองสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.236.68.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 306,608
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th