.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������
 


นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวนัสนันท์ เกิดพันธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชรี กัลปพฤกษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอรชร แจ้งเอี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางปารีณา แสงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์
ครู คศ.1


ว่าที่ร.ต.โปษัณ หนองหลวง
ครู คศ.1


นายชยกริช น่วมไทย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นายปรีชา วงศ์ธีรภาพ
ครู คศ.1


นางปรียานุช เรืองสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 ตุลาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.2.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 414,051
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th