.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������
 


นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวนัสนันท์ เกิดพันธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชรี กัลปพฤกษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอรชร แจ้งเอี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางปารีณา แสงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร.ต.โปษัณ หนองหลวง
ครู คศ.1


นายชยกริช น่วมไทย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นายปรีชา วงศ์ธีรภาพ
ครู คศ.1


นางปรียานุช เรืองสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th