.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������ 
������������������������������������������������
 


นายไพโรจน์ พนมวาสน์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร
ผู้แทนพระภิษุสงฒ์/ศาสนา


พระครูโอภาสวชิรานุกูล
ผู้แทนพระภิษุสงฒ์/ศาสนา


นางสาววัญญา นิลภักดี
ผู้แทนผู้ปกครอง


นายภพ ฝั้นสาย
ผู้แทนครู


นางยุพิน เรียนทัพ
ผู้แทนศิษย์เก่า


นายมนัส สอนตน
ผู้แทนองค์กรชุมชน


นายสำเริง พนมวาสน์
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น


นายประเสริฐศักดิ์ หมวกยอด
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพินิจ นทีรัตนกำจาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางทัศนีย์ คำปั๊ป
กรรมการ


นางวิมลศิริ มุสิกะปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสุภิตรา ตัณศลารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ์


นายฐิติภัทร กัลปพฤษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th