.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    เครือข่ายผู้ปกครอง 
เครือข่ายผู้ปกครอง
 


นายทองใบ ดาอิ่ม
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง


นายไพโรจน์ พนมวาสน์
ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง


นายพินิจ นทีรัตนกำจาย
รองประธานคนที่ 1


นายทวี วิเศษวงษา
รองประธานคนที่ 2


นางวิรัชดา โพตเภา
กรรมการ


นายบุญพร สิทธิวงศ์
กรรมการ


นายเรืองศักดิ์ ลาภเดโช
กรรมการ


นางสาววรัญญา มินภักดี
ประชาสัมพันธ์


นายธนา ใจกล่ำ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


นายถวิล จะวรรณะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ


นางสาวดารัตน์ แอธน
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง


นายสุนันท์ บัวบาน
เหรัญญิก


นางสาวอนุธิดา อยู่สุภาพ
ปฏิคม


นายทัศนัย สันติพิพัฒน์
เลขานุการ


นายสายรุ้ง ธรรมจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.238.190.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 75,943
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th