.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������
 


นายทองใบ ดาอิ่ม
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง


นายทวี วิเศษวงษา
รองประธานคนที่ 1


นายสายรุ้ง ธรรมจันทร์
รองประธานคนที่ 2


นายทัศนัย สันติพิพัฒน์
เลขานุการ


นางปริศนา ทาคาฮาชิ
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวนิภา โพธินิล
เหรัญญิก


นางสาวอนุธิดา อยู่สุภาพ
ปฏิคม


นางสาววรัญญา นินภักดี
ประชาสัมพันธ์


นางสาวศศินภา ยอดสิงห์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


นายธนา ใจกล่ำ
นายทะเบียน


นางวิรัชดา โพตเภา
กรรมการ


นายบุญพร สิทธิวงศ์
กรรมการ


นายเรืองศักดิ์ ลาภเดโช
กรรมการ


นางสาวดารัตน์ แอธน
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง


นายถวิล จะวรรณะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 ตุลาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.2.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 414,059
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th